اخبار

کسب عنوان پژوهشگر برجسته وزارت بهداشت توسط دانشجوی دانشگاه سال ۹۸

بدین وسیله به اطلاع می رساند جناب آقای فرهاد نادریان دانشجوی کارشناسی پرستاری با کسب رتبه ۷۳.۶۶ این دانشگاه و سرکار خانم مریم سلیمانی دانشجوی کارشناسی مامایی با کسب رتبه ۴۸.۲۰ این دانشگاه با کسب مجموع امتیازات لازم در کمیته تحقیقات کشوری به عنوان پژوهشگر برجسته وزارت بهداشت سال ۹۸ شناخته شده اند.

ادامه مطلب
کسب عنوان پژوهشگر برجسته وزارت بهداشت توسط دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی زابل

کسب عنوان پژوهشگر برجسته وزارت بهداشت توسط دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی زابل

بدین وسیله به اطلاع می رساند جناب آقای فرهاد نادریان دانشجوی کارشناسی پرستاری این دانشگاه با کسب مجموع امتیازات لازم در کمیته تحقیقات کشوری به عنوان پژوهشگر برجسته وزارت بهداشت شناخته شده اند.

ادامه مطلب
انتخاب پژوهشگر برجسته کشوری
انتخاب پژوهشگر برجسته کشوری

انتخاب پژوهشگر برجسته کشوری

به اطلاع می رساند جناب آقای صادق دهقان مهر دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری با امتیاز ۱۹۱/۱۴ به عنوان پژوهشگر برجسته کشوری انتخاب گردیده است.این موفقیت بزرگ را به کلیه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زابل تبریک می گوییم.

ادامه مطلب
انتخاب پژوهشگر برجسته
انتخاب پژوهشگر برجسته

انتخاب پژوهشگر برجسته

به اطلاع می رساند جناب آقای محمد صادق سرگلزایی با کسب نمره ۹۸/۰۰ به عنوان پژوهشگر برجسته وزارت بهداشت انتخاب گردیدند

ادامه مطلب