اطلاعات کامل اعضای کمیته تحقیقات دانشجویی

نیروی انسانی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی زابل

 

مشخصات ترکیب اعضای کمیته تحقیقات دانشجویی

دانشگاه علوم پزشکی زابل

 

نام ونام خانوادگی

تاریخ شروع فعالیت

مدرک تحصیلی

سرپرست

علی میری

10/9/94

کارشناسی ارشد

دبیر

فرهاد نادریان

31/06/97

دانشجو کارشناسی

کارشناس

محمدرضا سنجرانی

11/09/97

کارشناسی

 

 

 

مشخصات ترکیب اعضای کمیته تحقیقات دانشجویی

دانشگاه علوم پزشکی زابل

شورای مرکزی

نام ونام خانوادگی

استاد(رتبه علمی)

دانشجو(رشته تحصیلی)

مهسا قمی

 

پزشکی

زهره پژوهش

 

داروسازی

فاطمه میر اصغری

 

فناوری اطلاعات سلامت

فرهاد نادریان

 

پرستاری

سحر رسا

 

بهداشت محیط

محمدامین حیدری

 

پرستاری

فاطمه رافتی

 

اتاق عمل

یاسین حیدری

 

مدیریت خدمات درمانی

سرپرست کمیته

علی میری

مربی

 

شورای پژوهشی

علی میری

مربی

 

علی منصوری

مربی

 

علیرضا بزی

مربی

 

علیرضا رضایی فر

مربی

 

سحر رسا

 

بهداشت محیط

زهره پژوهش

 

داروسازی

محمدامین حیدری

 

پرستاری

 
آخرین ویرایش۱۵ تیر ۱۳۹۸
تعداد بازدید:۱۰۷۷