اطلاعات کامل اعضای کمیته تحقیقات دانشجویی

تعداد بازدید:۱۲۷۱

نیروی انسانی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی زابل

 

مشخصات ترکیب اعضای کمیته تحقیقات دانشجویی

دانشگاه علوم پزشکی زابل

 

نام ونام خانوادگی

تاریخ شروع فعالیت

مدرک تحصیلی

سرپرست

علی میری

10/9/94

کارشناسی ارشد

دبیر

محمد امین حیدری

98/08/01

دانشجو کارشناسی

کارشناس

محمدرضا سنجرانی

11/09/97

کارشناسی

 

 

مشخصات ترکیب اعضای کمیته تحقیقات دانشجویی

دانشگاه

 

نام و نام خانوادگی

استاد(رتبه علمی)

دانشجو(رشته تحصیلی)

 

 

 

شورای مرکزی

علی میری

مربی

 

هانیه نارویی

 

بهداشت

محمدامین حیدری

 

پرستاری

زهره پژوهش

 

داروسازی

مهسا قمی

 

 پزشکی

الهام رجبی پور

 

تغذیه

مصطفی نوروز زاده

 

تغذیه

سروش محمد زاده

 

مدیریت

الهه معنوی کیا

 

بهداشت محیط

 

شورای پژوهشی

علی میری

مربی

 

علی منصوری

مربی

 

علی رضا بزی

مربی

 

علیرضا رضائی فر

مربی

 

محمدامین حیدری

 

پرستاری

زهره پژوهش

 

داروسازی

 

 

هانیه نارویی

 

بهداشت عمومی

آخرین ویرایش۲۳ تیر ۱۳۹۹