اطلاعات کامل اعضای کمیته تحقیقات دانشجویی

تعداد بازدید:۱۷۲۹

نیروی انسانی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی زابل،از سال1399

نیروی انسانی مشغول در دفتر کمیته تحقیقات دانشجویی

سمت

نام و نام خانوادگی

تاریخ شروع فعالیت

مدرک تحصیلی

شماره تماس

سرپرست

علی میری

94/09/10

کارشناسی ارشد

09155425021

دبیر

محمدامین حیدری

98/08/01

دانشجوی کارشناسی

09339795221

کارشناس

مریم کمالی شهری

99/08/12

کارشناسی

09155420499

 
 
مشخصات ترکیب اعضای کمیته تحقیقات دانشجویی:
 

ترکیب اعضای کمیته تحقیقات دانشجویی

دانشگاه علوم پزشکی زابل

شورای مرکزی

نام و نام خانوادگی

استاد (رتبه علمی)

دانشجو (رشته تحصیلی)

علی میری

سرپرست

محمدامین حیدری

دبیر

پرستاری

مهسا قومی

پزشکی

محمد امین فتحی

پزشکی

امیر حسین صادقیان

پزشکی

مهدیه دهقان تنها

داروسازی

ساره حکیمی

داروسازی

فرزانه نصیری

داروسازی

محمدامین یکران

مدیریت فناوری اطلاعات

مریم مستعد

مدیریت فناوری اطلاعات

فرهاد آشنود

بهداشت حرفه ای

میکائیل ایوبی

بهداشت حرفه ای

بهاره خواجه پور

مامایی

فائزه پارسا

مامایی

شورای پژوهشی

نام و نام خانوادگی

استاد(رتبه علمی)

دانشجو

علی میری

سرپرست

محمدامین حیدری

دبیر

علیرضا رضایی فر

مربی

علی منصوری

مربی

علیرضا خمر

مربی

علی بزی

مربی

محمدامین فتحی

پزشکی

ساره حکیمی

داروسازی

بهاره خواجه پور

مامایی

آخرین ویرایش۰۸ مرداد ۱۴۰۰