فراخوان سه

فراخوان انتخاب دانشجوی پژوهشگر برجسته،موضوع بند ک;سه ماهه سوم سال ۱۴۰۰

۰۴ مهر ۱۴۰۰ | ۰۸:۳۵ کد : ۴۱۶۹ اخبار
تعداد بازدید:۲۵۵
مطابق با سیاستهای کمیته ی تحقیقات کشوری،دانشجوی پژوهشگر برجسته موضوع بند "ک"دانشگاه،در هر فصل انتخاب می شود. بدینوسیله به اطلاع همه ی دانشجویان عزیز می رساند، برای آگاهی بیشتر در این زمینه از طریق دانشکده های خود اقدام کرده و چنانچه مطابق با شیوه نامه انتخاب دانشجوی پژوهشگر برجسته موضوع بند فوق، در سه ماهه سوم سال۱۴۰۰، مشمول این امتیاز ویژه شده اید؛ می بایست دانشکده نسبت به معرفی شما، با عنوان دانشجوی پژوهشگر برجسته سه ماهه سوم سال۱۴۰۰ همان دانشکده، با معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه،مکاتبه نماید./.