فــــراخوان انتخاب انشجوی برجسته سه ماهه دوم سال۱۴۰۱

فراخوان در خصوص معرفی دانشجوی پژوهشگر برجسته در سه ماهه دوم سال۱۴۰۱

۲۸ خرداد ۱۴۰۱ | ۱۲:۳۶ کد : ۴۹۶۵ اخبار
تعداد بازدید:۵۴

بدینوسیله به اطلاع دانشجویان محترم می رساند:

در صورت دارا بودن معیار انتخاب مطابق بند (ک) ، مستندات مربوطه را به معاونت تحقیقات و فناوری تحویل تا پس از بررسی طبق آیین نامه، بعنوان دانشجوی برجسته به وزارت بهداشت معرفی گردند.