دانشجوی پژوهشگر برجسته در سه ماهه چهارم سال۱۴۰۰ معرفی شد...

۲۴ فروردین ۱۴۰۱ | ۱۰:۳۷ کد : ۴۹۸۵ اخبار
تعداد بازدید:۵۲
ضمن تبـــــریک به خانم رضـــوانه بــهزادمــهر،ایشان به عنوان دانشـجو پـژوهـشگر برتــر سه ماهه چـهارم سال۱۴۰۰ مــعرفــی شــدند...

 پیرو فراخوان ارسال شده به دانشکده های زیرمجموعه دانشگاه و به استناد دستورالعمل شماره16/586/ژ مورخ1399/09/12و عطف به نامه شماره 700/307/د مورخ1401/01/24 معاونت محترم تحقیقات وزارت بهداشت،درخصوص معرفی دانشجو پژوهشگر برجسته موضوع بند(ک)، خانم **رضـوانه بـهزادمـهر**  دانشجوی مقطع دکترای حـرفه ای رشته پزشکی این دانشگاه، با معدل کل 16 و کسب امتیاز135/75، به عنوان دانشجوی پژوهشگر برجسته شناخته شد.