بــرنامه بـرگزاری کــارگاههای مشترک با پـارک عـلم و فـنآوری سیستان و بلوچـستان

۲۰ دی ۱۴۰۰ | ۱۳:۰۴ کد : ۵۰۰۹ اخبار
تعداد بازدید:۵۲

-بــرگزار کننـده:

                           معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه(کمیتـه تحقیقات دانشجویی)

                                                                                         و        پارک علم و فنـاوری اسـتان

-تاریخهای بـرگـزاری:

1400/11/17 (هـفدهم بهمن)

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

1400/11/18 (هـجدهـم بهمن)

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

1400/11/19 (نـوزدهم بهمن)

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

تعـداد ساعات هـر کارگاه:2ساعت(از ساعت 10:00  تا ساعت12:00)

گــروه مخــاطب: علاقمندان دانـشجویان

  • مــدرسین  محـترم :

سـرکار خانم سـارانی(کارگاه روز هفدهم بهمن)

سـرکار خانم پیـرانی(کارگاه روز هجــدهم  بهمن)

سـرکار خانم مـحمودی(کارگاه روز نـوزدهم بهمن)

لینـک حضــور در وبیــنار((لطفا از 15 دقیقه مانده به شروع وبینار بر روی لینک زیر کلیک کرده و وارد اتاق جلسه شوید)):

https://www.skyroom.online/ch/zbmupezeshki99/class3