دانشجوی پژوهشگر برجسته در سه ماهه اول سال ۱۴۰۱ معرفی شد...

۲۶ شهریور ۱۴۰۱ | ۱۴:۰۲ کد : ۵۱۲۳ اخبار
تعداد بازدید:۶۶

- پیرو فراخوان ارسال شده به دانشکده های زیرمجموعه دانشگاه و به استناد دستورالعمل اجرایی نحوه امتیازدهی به فعالیتهای دانشجویان پـژوهشگر موضوع بند "ک" ماده 2 آئین نامه تسهیلات آموزشی،پژوهشی و رفاهی ویژه استعدادهای درخشان؛ پس از بررسی و تأیید مستندات ارسالی  آقــای **علیــرضا امینـی صفت**  دانشجوی رشته پزشکی  مقطع دکترای حـرفه ای این دانشگاه،( با معدل کل 17/01 )در کمیته کشوری تحقیقات دانشجویی،ایشان با کسب امتیاز98/50، به عنوان دانشجوی پژوهشگر برجسته شناخته شد./.

 

  -ضمن تبـــــریک به آقای علیرضا امینی صفت،که به عنوان دانشـجو پـژوهـشگر برتــر سه ماهه اول سال ۱۴۰1 انتــخاب  شــدند؛ آرزوی تـوفـیق روز افزون داریم برای ایشان  ... ./.